You are currently viewing Symposium hersenchirurgie

Symposium hersenchirurgie

Deze week blikken we met veel plezier terug op ons open symposium over hersenchirurgie, dat op 19 maart plaatsvond. Tijdens het symposium spraken verschillende specialisten over verschillende onderwerpen binnen de hersenchirurgie. Dr. Ackermans ging in op Deep Brain Stimulation, een techniek waarbij elektroden in de hersenen worden geplaatst. Na een pauze met catering gaf dr. Schijns een toelichting op de Penfield-procedure, waarbij patiënten bij bewustzijn zijn tijdens de hersenoperatie. Als afsluiter belichtte dr. Bos de aandachtspunten voor de anesthesie tijdens de Penfield-procedure. Al met al vonden we het een inspirerende en erg leerzame avond. We willen dan ook alle sprekers hartelijk danken voor hun bijdrage.

Leave a Reply